Plasenta veya plasenta

plasentaAyr─▒ca, plasenta olarak da adland─▒r─▒l─▒r, bebe─činizin büyümesi, geli┼čmesi ve canl─▒ tutulmas─▒ için gereklidir. Döllenmi┼č yumurtan─▒n implantasyonu s─▒ras─▒nda, plasentan─▒n geli┼čmeye ba┼člad─▒─č─▒ yer hemen belirlenir. Bu nedenle, rahimde herhangi bir yerde olabilir. Plasenta hamileli─čin ilginç bir parças─▒d─▒r. Plasenta, fonksiyonlar ve do─čum sonras─▒ hakk─▒nda daha fazla bilgi edinin.

Plasenta nedir?

Plasenta hamilelik s─▒ras─▒nda önemli bir rol oynayan bir organd─▒r. ─░lk olarak, hamileli─čin korunmas─▒n─▒ sa─člar ve ayr─▒ca bebe─činizin besin ve oksijen ile beslenmesini sa─člar. K─▒sacas─▒: plasenta olmadan hamile kalmayacak ve bebe─činiz asla geli┼čemeyecektir.

Plasenta veya plasenta i┼člevi nedir?

Plasentada tek bir i┼člev yoktur, ancak birkaç önemli i┼člev vard─▒r.

 1. Progesteron, östrojen, HPL ve hCG hormonlar─▒n─▒ üretin

  Her hormon, hamilelik s─▒ras─▒nda önemli bir i┼čleve sahiptir, ancak yan etkileri rahats─▒z edici bazen (sabah hastal─▒─č─▒ ve kab─▒zl─▒k dü┼čünebilir) olabilir. Bu ┼čekilde progesteron, uterusunuzun preterm do─čumun önlenmesi için sözle┼čme yapmamas─▒n─▒ sa─člar. Östrojenin, yumurtal─▒klar─▒n çal─▒┼čmas─▒n─▒ durdurmak ve süt üretimine ba┼člamak için i┼či vard─▒r. Östrojen ayr─▒ca rahim kuvvetli yapar ve büyümesini sa─člar. HPL, vücudunuzun bebe─činizi reddetmemesini ve hCG'nin embriyonun büyümesini uyarmas─▒n─▒ sa─člar.

 2. Anne ve çocuktan ayr─▒ kan dola┼č─▒m─▒.

  Senin ve bebe─čin dola┼č─▒m─▒ ayr─▒ld─▒. Plaseniniz bu nedenle anne bölümü ve çocuksu bir k─▒s─▒mdan olu┼čur. Parçalar bir membran ile ayr─▒l─▒r. Bu neden önemli?

  Siz ve çocu─čunuzun kan grubu birbirinden farkl─▒ olabilir çünkü partneriniz sizden farkl─▒ bir kan grubudur. Farkl─▒ kan gruplar─▒ birbiriyle temas edemez, çünkü bu sorunlara neden olabilir. Ayr─▒ca, bu ay─▒rma yoluyla, plasenta anne yoluyla giren zararl─▒ maddeleri filtreleyebilir. Bu nikotin veya alkol için geçerli de─čildir.

 3. Anne ve çocuk aras─▒ndaki ba─člant─▒.

  Plasenta sadece anne ve çocu─ču ay─▒rmakla kalmaz ayn─▒ zamanda sizi de ba─člar. Bu ba─člant─▒, oksijen ve besin maddelerinin göbek kordonu yoluyla fetusa ta┼č─▒nmas─▒n─▒ amaçlamaktad─▒r. Bebe─činizin at─▒klar─▒ da plasenta yoluyla nakledilecek ve böylece temizleyebilirsiniz.

Plasenta ne zaman olu┼čur?

Plasenta yap─▒m─▒ fertilizasyondan 2 hafta sonra ba┼člar. 12 haftal─▒k hamileyseniz, plasenta tamamen geli┼čir. Bu andan itibaren plasenta, yumurta sar─▒s─▒ küspesinin besin maddelerini teslim al─▒r ve ekoda da görülebilir.

Bir sar─▒s─▒ çantas─▒ nedir? Bu embriyoya ba─čl─▒ olan ve bebe─činizin beslenmesinin ilk üç ay─▒nda görev yapan bir membran türüdür.

Do─čum sonras─▒ plasenta yemek?

Belki de sizi ┼čok edecektir, ancak son y─▒llarda, plasenta yeme do─čumdan sonra popülerlik artm─▒┼čt─▒r. Bunu yapmak için argümanlar, plasentan─▒n vücudunuzu birçok protein, demir, çinko, B12 vitamini ve hormon gibi iyile┼čtirmeye yard─▒mc─▒ olacak önemli besinler içerdi─či yönünde.
Taraftarlar ayr─▒ca plasentan─▒n maternal gözya┼č─▒ (bebek mavileri) ve do─čum sonras─▒ depresyon riskini azaltt─▒─č─▒na ve süt üretimini uyard─▒─č─▒na inanmaktad─▒r.

Fakat b─▒ça─č─▒n─▒z─▒ ve çatal─▒ kullanmadan önce, birçok kar┼č─▒ argüman da var. Örne─čin, plasentan─▒n söz konusu iyile┼čmeye ve di─čer faydalara gerçekten katk─▒da bulunabilece─čine dair hiçbir bilimsel kan─▒t yoktur. Muhalifler bile, plasentay─▒ içinde çal─▒┼čmak için tehlikeli olabilece─čini söylüyorlar çünkü bakteriler h─▒zla kek üzerinde geli┼čebilir. Zaten hastal─▒─č─▒n─▒z yoksa, hormonlardan dolay─▒ alabilirsiniz (çünkü zaten yeterince var). Yani seçim asl─▒nda senin.

Göbek kordonundan kök hücreleri dondurun veya saklay─▒n

Kök hücre teknolojisi son y─▒llarda h─▒zla geli┼čmi┼čtir. Ara┼čt─▒rmac─▒lar bebe─čin kök hücrelerini dondurmak veya saklamak için ebeveynleri uyarmaya çal─▒┼č─▒rlar, böylece bebe─činiz ve ayn─▒ zamanda aile üyeleri bundan sonra faydalanabilir. Bu hücreler göbek kordonundan çekilir. E─čer bir kök hücre vericisi daha sonra kaç─▒n─▒lmaz olarak gerekli ise, stokta baz─▒ kök hücreleriniz zaten var.
Bu sana m─▒ geliyor? Doktorunuza veya ebeye olas─▒l─▒klar hakk─▒nda dan─▒┼č─▒n─▒z.

Videoyu izle: Plasenta Previa (Plasentan─▒n ├ľnde Gelmesi)

Yorumunuzu B─▒rak─▒n